Единственият начин да имаш приятели е да бъдеш приятел.